DUURZAME ONTWIKKELING IN CHAMPAGNE
SC - Billecart Salmon wijngaard.jpg

Nicole Langen Fotografie

Verleden

 

Tot vrij recent werkte de champagnesector niet collectief aan een duurzame toekomst. 

Daar is vanaf 2005 verandering in gekomen. Het Comité Champagne heeft toen een duurzaamheidsstandaard 

ingevoerd en deze heeft ertoe geleid dat er de laatste jaren veel verbeterd is op het gebied van duurzame ontwikkeling in Champagne.

Wat is er in de afgelopen 15 jaar zoal bereikt?

20% lagere CO2 voetafdruk

50% minder gebruik van fytosanitaire producten (middelen tegen plantenziektes).

90% van het industriële afval wordt gerecycled en herwonnen.

 

100% van het afvalwater wordt behandeld en herwonnen.

 

20% van het gebied heeft een vorm van milieu-certificering.

 

Champagneflessen zijn lichter geworden: zij wegen nu 835 gram per stuk in plaats van 900 gram.

Heden

 

In 2015 is er een nieuwe, officiële certificering voor champagne-wijnbouwers gelanceerd: Viticulture Durable en 

Champagne (VDC) oftewel 

Duurzame Wijnbouw in Champagne.

 

Deze certificering is gebaseerd op drie pijlers: Biodiversiteit, CO2 en water.

Inmiddels heeft meer dan 20% van de wijngaarden een VDC certificaat. Daarnaast zijn er ook nog wijnbouwers die voldoen aan andere keurmerken of die ervoor kiezen om op duurzame of biodynamische wijze te werken, maar dit niet officieel laten vastleggen.

Om het certificaat te behalen, moet aan 120 punten worden voldaan. Het doel is om de druk van de wijnbouw op het milieu zoveel mogelijk te verminderen (lucht, klimaat, water, bodem, biodiversiteit en landschappen).

Toekomst

 

De champagnesector 

ondersteunt het streven naar een duurzame toekomst.

Doelstellingen van het Comité Champagne

 

In 2025 worden er geen herbiciden meer gebruikt (0%).

In 2030 heeft de hele sector een milieucertificering (100%).

In 2050 is de CO2 voetafdruk met 75% verminderd.

Ook zaken als huisvesting, transport en packaging worden meegenomen in de doelstellingen. 

Daarnaast stimuleert de champagnesector gematigd en verantwoordelijk alcoholgebruik, waarbij respect, kennis en zelfbeheersing en plezier in balans moeten zijn.

(Bron: Comité Champagne)

Video van Comité Champagne over duurzame ontwikkeling in de Champagnestreek

Comité Champagne